РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7988
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
Б-143
12.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
НОВ ТРАФОПОСТ ДО 800 KVA И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV И КАБЕЛИ Н.Н 1 KV ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ
31
V-985
68134.4337.985
Ж.К./КВ. КВ. ОВЧА КУПЕЛ, 694-ТА 7
2
Б-141
11.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV, КАБЕЛИ СР.H. 10 KV И ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ 800 КVА-/10/0.4КV ЗА ОБЕКТ: ДВЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - СГР. А И СГР. Б С ОБЩ ПГ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ПОМ. ЗА ТРАФОПОСТ
Студентски
ДЪРВЕНИЦА
27
III-5560,5561
3
Б-140
05.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЕВГЕНИ ОГНЯНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕИС - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

ПЕТЪР ДОНЕВ

ЮЛИЯ КАМБАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА

МАРГАРИТА ЯНЕВА

ДАНИЕЛ ЯНЕВ

ЕИС - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА

ЯВОР ЛАШОВ

СТОЙЧО СТОЕВ

ИЛИЯН СОТИРОВ

СТАМАТ КИРИЛОВ

ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

ЗДРАВКО БЕРНАРДОВ

РОСИНА ДИМИТРОВА

ЗДРАВКО ПЕТКОВ

ВИОЛЕТА МАРИНОВА

НЕНКО ПАНАЙОТОВ

Р. МИЛАНОВ КОНСУЛТ ЕООД

РУМЕН МИЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА Р. МИЛАНОВ КОНСУЛТ ЕООД

ЛЮБОМИР ЯНЕВ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

ПЕТЯ ДОНЕВА

ВАНЯ ЗЛАТКОВА

ЛЮДМИЛ ЗЛАТКОВ

ВИТАОМНИРОН ЕООД

ВИКТОР КАМБАНОВ

ПОЛЯ ОГНЯНОВА

ПЕТЪР ЖЕЧЕВ

ДИНЬО ДИНЕВ

АНЕЛИЯ ДИНЕВА
ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Изгрев
ДИАНАБАД
XII-872
БУЛ. Г. М. ДИМИТРОВ 26
4
Б-139
29.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЮЖНОТО ПЛАТНО НА БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ ОТ БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III - II-РИ ЕТАП ОТ П.Т.9=НК1 ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III
Витоша
БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ, БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН, БУЛ. ЦАР БОРИС III
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЮЖНОТО ПЛАТНО НА БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ ОТ БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III - II-РИ ЕТАП ОТ П.Т.9=НК1 ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III
Красно село
БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ, БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН, БУЛ. ЦАР БОРИС III
5
Б-138
28.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
БТК ЕАД

АТАНАС ДОБРЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БТК ЕАД
ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ
Витоша
С. МЪРЧАЕВО, ЦАР СИМЕОН I 4
6
Б-136
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДСТАНЦИЯ ПИОНЕР - 100 KV - НОВО ВЪВОДНО ПОЛЕ 100 KV
Лозенец
НПЗ ХЛАДИЛНИКА - ВИТОША, ЛОТ 2
5
VIII
7
Б-135
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV МЕЖДУ МТП УЛ. РАДИЛИЦА, ГОРНИ ЛОЗЕН С Д № 12-058 В ПИ С ИД. 44063.6222.4197 И ТП УЛ. 55-ТА ГОРНИ ЛОЗЕН С Д № 12-409 В УПИ XXIV- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП
Панчарево
С. ЛОЗЕН
95
XXIV- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП
44063.6222.4197
РАДИЛИЦА, 55-ТА
8
Б-134
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО ТАБЛО ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА ОТ МЕТАЛНИ КОЛОВЕ И ТЕЛЕНА МРЕЖА ПО ГРАНИЦИТЕ НА УПИ VI-38,39 - ИЗЦЯЛО В УРЕГ. ПИ, В УПИ VI-38,39-ЗА ОФИСИ, ХОТЕЛ, ТЪРГОВИЯ И КО
Искър
НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР - II ЧАСТ
VI-38,39, VI-38,39-ЗА ОФИСИ, ХОТЕЛ, ТЪРГОВИЯ И КО
68134.1503.185
9
Б-133
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ПРЕУСТРОЙСТВО / ПРЕОБОРУДВАНЕ НА СЪЩ. МКТП ЛИБХЕР В УПИ XV-427-ЗА АВТОЦЕНТЪР И АДМ. СГРАДА, КВ. 18, ПИ С ИД. 55419.6702.427/ И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ НН 1 KV НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИС В УПИ IV-160,3199 /ПИ С ИД. 55419.6703.160 И ПИ 55419.6703.3119/, КВ. 18А
Панчарево
ДЕТСКИ ГРАД
18,18А
XV-427-ЗА АВТОЦЕНТЪР И АДМ. СГРАДА, IV-160,3199
55419.6703.160, 55419.6703.3119
10
Б-22
23.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЛОРИН ООД

МИЛКО НЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЛОРИН ООД
В И К МРЕЖИ ПО УЛ. 686 (УЛ. 694), УЛ. 693 ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ; ВОДОПРОВОД Ф 110 ПО УЛ. 686 (УЛ. 694) ОТ УЛ. МОНТЕВИДЕО ДО СВО ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ; КАНАЛИЗАЦИЯ Ф300 ОТ СКО ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ ПО УЛ. 686 ДО ОК299 И Ф400 ПО УЛ. 693 ОТ ОК299 ДО СЪЩ. РШ ПРИ ОК300 НА УЛ. БОРЯНА
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ
31
V-985
686, 694, 693, БОРЯНА
11
Б-132
23.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

МИХАИЛ ЗАХМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ ПО ОПИС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОР СЕРДИКА, СИГНАТУРА СФ-01-А105/2/Б ПО УЛ. СЪЗНАНИЕ МЕЖДУ УЛ. МОРАВЧА И УЛ. КОМ И ПО УЛ. КОМ МЕЖДУ УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ И УЛ. КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ
Сердика
СЪЗНАНИЕ, МОРАВЧА, КОМ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ, КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ
12
Б-131
21.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
БЕСТ БИЛД ООД

ДАНЧО КЕРЕЗОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ

МАРИЯ БОЯДЖИЕВА

КИРИЛ ЗАХАРИЕВ

МАРИЯ КРЪСТЕВА

СТОЯН ДЛЪГНЕКОВ

ИВЕТ ДИМИТРОВА

ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ

ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА
ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ГРУПА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ БЛОК 1 И БЛОК 2
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
87
V-259,260,261
БУКЕТ 11-13
13
Б-130
21.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф90 ПЕВП /КЛ.7-13/ ПО УЛ. МУРГАШ С НАЧАЛО ВРЪЗКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф90 ПЕВП ДО СВО НА ПИ С ИД. 68134.8334.50 ПО КККР
Кремиковци
СМЪРДАН, С. СЕСЛАВЦИ
МУРГАШ
14
Б-129
21.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

РИАЛ САЙТ ООД

ПРОДРОМОС МАВРОПУЛОС
УПРАВИТЕЛ НА РИАЛ САЙТ ООД
ТП 1Х1000+1Х630 KVA/20/04KV - ОБОРУДВАНЕ И КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОФИСНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ, ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, РЕСТОРАНТ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ
Витоша
МАЛИНОВА ДОЛИНА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
10
III-1768
15
13
20.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОСТОК НАД ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. ЛЮБА БЕЛЕВА И УЛ. ДЯКОН СТОИЛ
Панчарево
КВ. ВИДНИТЕ
С. КАЗИЧЕНЕ, ЛЮБА БЕЛЕВА, ДЯКОН СТОИЛ
16
Б-28
17.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ШАЛЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД

БОРИС ШАЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ШАЛЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД

ЕКАТЕРИНА ТЕРЗИЙСКА

НИКОЛАЙ ТЕРЗИЙСКИ

ПЕТЪР ТЕРЗИЙСКИ

МАРИЯ ТУРНОВА
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ 10 KV/800 KVА / МОНТИРА СЕ ТРАНСФОРМАТОР 630 KVА/, КАБЕЛИ СР.Н. 10 KV И КАБЕЛИ Н.Н. 1 KV
Красно село
Ж.К. БЪКСТОН - СЕВЕР
255А
VIII-3
БУЛ. ЦАР БОРИС III 171
17
Б-128
15.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС ЕАД

ХРИСТО ТОДОРОВ
ЧЛ. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЧЛ. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - НОВ ТП 800 KVA/20/0.4 КV И КАБЕЛИ СР.H. 20 KV ЗА ЛОГИСТИЧНА БАЗА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И 2БР. КПП НА ДИ ЕЙЧ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Слатина
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС - СОФИЯ
2
LVIII-18-ЗА КАРГО ОБСЛУЖВАНЕ НА САМОЛЕТИ, ИНЖ. СИСТЕМИ, ПАРКИНГИ И ТП
68134.709.495
18
20
13.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Изгрев
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧАМБОВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

ДИ ИНВЕСТ ООД

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА ДИ ИНВЕСТ ООД
ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
Изгрев
НПЯ ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА
2
XXIX-1454
19
Б-21
10.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

С.А.Г. ГРУП ЕООД

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА С.А.Г. ГРУП ЕООД
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 200 ПЕВП ПО УЛ. ИВАН ХАДЖИЙСКИ ОТ УЛ. ПРОМИШЛЕНА ДО СВО
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
12
III-101
20
Б-27
09.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

МИГЛЕНА ТЮТЮНДЖИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЕС

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

БОЖИДАРА СТАНЧЕВА

ВЕСЕЛИН СТАНЧЕВ

СИЛВИЯ МАРКОВА

ЦВЕТОМИР БОЙКИН

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ

БИОЕКСИМ ООД

ИВЕЛИН ЧАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА БИОЕКСИМ ООД

БАРТЕР ЕООД

ВАСИЛ ЩРАКОВ
УПРАВИТЕЛ НА БАРТЕР ЕООД

ПЛАМЕН ГЮРОВ

АНДРЕЯН ГЮРОВ

АНЕЛИЯ БОТЕВА

ТАТЯНА КОВАЧЕВА

МИЛЧО КОВАЧЕВ

ИВАЙЛА БОЙКИНА

ЖАНЕТА АРАБАДЖИЕВА

МАРИАНА ГЕНОВА

МУРАД ЮЗЕИРОВ

КАЛИН КОСЕВ

МИГЛЕНА КАМЕНОВА

НЕДЯЛКА ХАДЖИИВАНОВА

ОЛЕГ ПОПОВ

КАМЕН ЧАНОВ

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА

МАРИЕЛА МЛАДЕНОВА

ПАРАСКЕВА ПЪРВАНОВА

РАДОСЛАВ БЕНЕВРЕШКИ

ИВЕЛИН ЧАНОВ

КАЛИНА НИКОЛОВА

ИВАЙЛО НИКОЛОВ

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ

ВАЛЯ МИХАЙЛОВА

ВИКТОРИЯ ДОНЧЕВА

МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА

ЯВОР СТЕФАНОВ

РУМЕН ДЯНКОВ

АНТОАНЕТА ДЯНКОВА

ЕВТИМИЯ ХРИСТОВА

МИХАЕЛА ЮЗИРОВА

ТЕМЕНУЖКА МИТОВА

ГАЛИНКА ЕМАНДИЕВА

ЗИНАИДА ВЕЛИНОВА
ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красно село
КРАСНО СЕЛО - СТРЕЛБИЩЕ
40
II-997,998,1001
ЛЕРИН 60