РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7996
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
1
16.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО

ХРИСТО ВАСЕВСКИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф 90 ММ ПЕВП ПО УЛ. БОР, ОТ О.Т.92 ДО О.Т. 21 ДО СВО В УПИ XVIII-140,574
Панчарево
В.З. КИТКАТА
11
XVIII-140,574
С. КОКАЛЯНЕ, БОР
2
Б-144
18.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

СИКО СЪРВИС ООД

КОЛЬО ДОЙНОВ
УПРАВИТЕЛ НА СИКО СЪРВИС ООД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР - НОВ БКТП И КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV
Искър
НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР
19
I-1152
3
Б-143
12.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
НОВ ТРАФОПОСТ ДО 800 KVA И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV И КАБЕЛИ Н.Н 1 KV ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ
31
V-985
68134.4337.985
Ж.К./КВ. КВ. ОВЧА КУПЕЛ, 694-ТА 7
4
175
12.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Нови Искър
ИНЖ. Т. ЯНАКИЕВА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ СР.Н. 20 KV МЕЖДУ ТП ЧЕРКВА ЧЕПИНЦИ Д№ 22-793 И ТП У-ЩЕ ЧЕПИНЦИ, Д№ 22-993
Нови Искър
С. ЧЕПИНЦИ
С. ЧЕПИНЦИ, ОТЕЧЕСТВО, СВЕЖЕСТ, КОКИЧЕ
5
14
12.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Панчарево
АРХ. НАДЕЖДА ИГНАТОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕКА СЪС СТЪЛБИ И ПОДПОРНА СТЕНА ЗА ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП ОТ АВТОБУСНА СПИРКА КОКАЛЯНСКО ХАНЧЕ ДО СБДПЛР ПАНЧАРЕВО, С. КОКАЛЯНЕ
Панчарево
С. КОКАЛЯНЕ
С. КОКАЛЯНЕ
6
Б-142
11.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90 ПЕВП ПО УЛ. О.Т. 102А - О.Т.103А - О.Т. 103Б ОТ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА И УЛ. ВОЙНИШКИ ПЪТ ДО СВО ЗА ИМОТ С КАД. ИДЕНТ. 5460.19 /СТАР ПИ 24019 ОТ КВС/
Нови Искър
ШИВАРА
5460.19 /СТАР ПИ 24019 ОТ КВС/
ЧАВДАР ВОЙВОДА, ВОЙНИШКИ ПЪТ
7
Б-141
11.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV, КАБЕЛИ СР.H. 10 KV И ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ 800 КVА-/10/0.4КV ЗА ОБЕКТ: ДВЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - СГР. А И СГР. Б С ОБЩ ПГ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ПОМ. ЗА ТРАФОПОСТ
Студентски
ДЪРВЕНИЦА
27
III-5560,5561
8
174
11.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Нови Искър
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н 1 KV ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ХОСПИС
Нови Искър
С. ЛОКОРСКО
8
XI-105
С. ЛОКОРСКО, ДИМИТЪР ТОШКОВ 32
9
Б-140
05.12.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЕВГЕНИ ОГНЯНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕИС - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

ПЕТЪР ДОНЕВ

ЮЛИЯ КАМБАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА

МАРГАРИТА ЯНЕВА

ДАНИЕЛ ЯНЕВ

ЕИС - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА

ЯВОР ЛАШОВ

СТОЙЧО СТОЕВ

ИЛИЯН СОТИРОВ

СТАМАТ КИРИЛОВ

ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

ЗДРАВКО БЕРНАРДОВ

РОСИНА ДИМИТРОВА

ЗДРАВКО ПЕТКОВ

ВИОЛЕТА МАРИНОВА

НЕНКО ПАНАЙОТОВ

Р. МИЛАНОВ КОНСУЛТ ЕООД

РУМЕН МИЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА Р. МИЛАНОВ КОНСУЛТ ЕООД

ЛЮБОМИР ЯНЕВ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

ПЕТЯ ДОНЕВА

ВАНЯ ЗЛАТКОВА

ЛЮДМИЛ ЗЛАТКОВ

ВИТАОМНИРОН ЕООД

ВИКТОР КАМБАНОВ

ПОЛЯ ОГНЯНОВА

ПЕТЪР ЖЕЧЕВ

ДИНЬО ДИНЕВ

АНЕЛИЯ ДИНЕВА
ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Изгрев
ДИАНАБАД
XII-872
БУЛ. Г. М. ДИМИТРОВ 26
10
Б-139
29.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЮЖНОТО ПЛАТНО НА БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ ОТ БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III - II-РИ ЕТАП ОТ П.Т.9=НК1 ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III
Витоша
БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ, БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН, БУЛ. ЦАР БОРИС III
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЮЖНОТО ПЛАТНО НА БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ ОТ БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III - II-РИ ЕТАП ОТ П.Т.9=НК1 ДО БУЛ. ЦАР БОРИС III
Красно село
БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ, БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН, БУЛ. ЦАР БОРИС III
11
Б-138
28.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
БТК ЕАД

АТАНАС ДОБРЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БТК ЕАД
ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ
Витоша
С. МЪРЧАЕВО, ЦАР СИМЕОН I 4
12
Б-137
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ЗАКАБЕЛЯВАНЕ НА СЪЩ. ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 110 KV МОРЕНИ И ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ КВ. 10 И 11 М. КРЪСТОВА ВАДА - ИЗМЕСТВАНЕ И ЗАКАБЕЛЯВАНЕ С ПАРАЛЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА OPUG В УЧАСТЪКА ОТ СТЪЛБ № 13 НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I И XIV, КВ. 32 М. КРЪСТОВА ВАДА ДО П/СТ ПИОНЕР И ЗАКАБЕЛЯВАНЕ НА ВЕЛ ДРАГАЛЕВЦИ ОТ СТЪЛБ № 13 ДО ВЪЗДУШНО КАБЕЛЕН ПРЕХОД КОЗЯК
Лозенец
КРЪСТОВА ВАДА
10,11,32
I,XIV
ЗАКАБЕЛЯВАНЕ НА СЪЩ. ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 110 KV МОРЕНИ И ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ КВ. 10 И 11 М. КРЪСТОВА ВАДА - ИЗМЕСТВАНЕ И ЗАКАБЕЛЯВАНЕ С ПАРАЛЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА OPUG В УЧАСТЪКА ОТ СТЪЛБ № 13 НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I И XIV, КВ. 32 М. КРЪСТОВА ВАДА ДО П/СТ ПИОНЕР И ЗАКАБЕЛЯВАНЕ НА ВЕЛ ДРАГАЛЕВЦИ ОТ СТЪЛБ № 13 ДО ВЪЗДУШНО КАБЕЛЕН ПРЕХОД КОЗЯК
Триадица
КРЪСТОВА ВАДА
10,11,32
I,XIV
13
Б-136
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДСТАНЦИЯ ПИОНЕР - 100 KV - НОВО ВЪВОДНО ПОЛЕ 100 KV
Лозенец
НПЗ ХЛАДИЛНИКА - ВИТОША, ЛОТ 2
5
VIII
14
Б-135
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV МЕЖДУ МТП УЛ. РАДИЛИЦА, ГОРНИ ЛОЗЕН С Д № 12-058 В ПИ С ИД. 44063.6222.4197 И ТП УЛ. 55-ТА ГОРНИ ЛОЗЕН С Д № 12-409 В УПИ XXIV- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП
Панчарево
С. ЛОЗЕН
95
XXIV- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП
44063.6222.4197
РАДИЛИЦА, 55-ТА
15
Б-134
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО ТАБЛО ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА ОТ МЕТАЛНИ КОЛОВЕ И ТЕЛЕНА МРЕЖА ПО ГРАНИЦИТЕ НА УПИ VI-38,39 - ИЗЦЯЛО В УРЕГ. ПИ, В УПИ VI-38,39-ЗА ОФИСИ, ХОТЕЛ, ТЪРГОВИЯ И КО
Искър
НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР - II ЧАСТ
VI-38,39, VI-38,39-ЗА ОФИСИ, ХОТЕЛ, ТЪРГОВИЯ И КО
68134.1503.185
16
Б-133
24.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ПРЕУСТРОЙСТВО / ПРЕОБОРУДВАНЕ НА СЪЩ. МКТП ЛИБХЕР В УПИ XV-427-ЗА АВТОЦЕНТЪР И АДМ. СГРАДА, КВ. 18, ПИ С ИД. 55419.6702.427/ И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ НН 1 KV НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИС В УПИ IV-160,3199 /ПИ С ИД. 55419.6703.160 И ПИ 55419.6703.3119/, КВ. 18А
Панчарево
ДЕТСКИ ГРАД
18,18А
XV-427-ЗА АВТОЦЕНТЪР И АДМ. СГРАДА, IV-160,3199
55419.6703.160, 55419.6703.3119
17
Б-22
23.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЛОРИН ООД

МИЛКО НЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЛОРИН ООД
В И К МРЕЖИ ПО УЛ. 686 (УЛ. 694), УЛ. 693 ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ; ВОДОПРОВОД Ф 110 ПО УЛ. 686 (УЛ. 694) ОТ УЛ. МОНТЕВИДЕО ДО СВО ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ; КАНАЛИЗАЦИЯ Ф300 ОТ СКО ЗА УПИ V-985, КВ. 31, КВ. ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ ПО УЛ. 686 ДО ОК299 И Ф400 ПО УЛ. 693 ОТ ОК299 ДО СЪЩ. РШ ПРИ ОК300 НА УЛ. БОРЯНА
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ - СТАРА ЧАСТ
31
V-985
686, 694, 693, БОРЯНА
18
Б-132
23.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

МИХАИЛ ЗАХМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ ПО ОПИС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОР СЕРДИКА, СИГНАТУРА СФ-01-А105/2/Б ПО УЛ. СЪЗНАНИЕ МЕЖДУ УЛ. МОРАВЧА И УЛ. КОМ И ПО УЛ. КОМ МЕЖДУ УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ И УЛ. КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ
Сердика
СЪЗНАНИЕ, МОРАВЧА, КОМ, ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ, КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ
19
Б-131
21.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
БЕСТ БИЛД ООД

ДАНЧО КЕРЕЗОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ

МАРИЯ БОЯДЖИЕВА

КИРИЛ ЗАХАРИЕВ

МАРИЯ КРЪСТЕВА

СТОЯН ДЛЪГНЕКОВ

ИВЕТ ДИМИТРОВА

ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ

ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА
ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ГРУПА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ БЛОК 1 И БЛОК 2
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
87
V-259,260,261
БУКЕТ 11-13
20
Б-130
21.11.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф90 ПЕВП /КЛ.7-13/ ПО УЛ. МУРГАШ С НАЧАЛО ВРЪЗКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф90 ПЕВП ДО СВО НА ПИ С ИД. 68134.8334.50 ПО КККР
Кремиковци
СМЪРДАН, С. СЕСЛАВЦИ
МУРГАШ