РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 47634
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
36
18.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Искър
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ИСКЪР

ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА СО - РАЙОН ИСКЪР
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА
Искър
25
X
Ж.К./КВ. Ж.К. ДРУЖБА I Ч., БЛ. М/У БЛ. 170 И 171
2
35
16.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Искър
АСТЕЛС АД

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КАРАКОНЕВА
ПРЕДСТАВ. НА АСТЕЛС АД
МКТП 1Х1000 KVA 6/0,4 KV
Искър
НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР I Ч.
2
X-1,7
3
35
15.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Надежда
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН НАДЕЖДА

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ
КМЕТ НА СО - РАЙОН НАДЕЖДА
СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАБИНЕТИ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ МЕТАЛООБР. И МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ В КЛАСНИ СТАИ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС И УЧИТЕЛСКА СТАЯ В БЛ. В, ЕТ. 1 НА 63-ТО ОУ. ПИ С ИД. 68134.1331.730
Надежда
КВ. ТРЕБИЧ
7
730; 68134.1331.730
4
34
15.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Искър
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЧОЧОВ
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС 3 В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
Искър
5
IV-1604
Ж.К./КВ. Ж.К. ДРУЖБА II Ч., ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 132
5
33
15.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Искър
ПЛАМЕН ИВАНОВ ДИНЧЕВ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИСИ 4 И 5 В 3 БР. АМБУЛАТОРИИ ЗА ИПСМП - ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОЛОГИЧНА И АКУШЕРГИНЕКОЛОГИЧНА
Искър
82
VI-254,360
Ж.К./КВ. Ж.К. ДРУЖБА I Ч., БЛ. 199, ВХ. Б, АП. ОФИСИ 4 И 5
6
Б-09
10.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

СТЕФАН АПОСТОЛОВ
ИЗП. ДИР. НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ПРЕДСТАВ. НА БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н. 1 KV - СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА БИЛЛА МАРКЕТ - СОФИЯ - КРАСНА ПОЛЯНА
Красна поляна
ДО ПИ 68134.1108.104, 68134.1108.101
УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД
7
34
10.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Надежда
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ВИОЛЕТА ВЕЛЧЕВА
ПРЕДСТАВ. НА ЕС

БУЛСАТКОМ АД

ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ
ИЗП. ДИР. НА БУЛСАТКОМ АД
DCS/LTE/ WI-FI - БАЗОВА СТАНЦИЯ SОF 095 - ЕКЗАРХ СТЕФАН
Надежда
30
III-ЗА ЖС
Ж.К. ТОЛСТОЙ, БЛ. 67
8
33
08.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Надежда
СТЕГАРЕВА МЖ ООД

ЛЮБИНКА СТЕГАРЕВА
УПР. НА СТЕГАРЕВА МЖ ООД
СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ПРОИЗВОДСТВО НА АМПОКСЕН НЕО
Надежда
МОМКОВА МАХАЛА
7
9
32
08.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Искър
ГРИЙНПАРК ЕООД

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГОРАНОВ
УПР. НА ГРИЙНПАРК ЕООД
ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН П. 2А В 5БР. АМБУЛАТОРИИ ЗА ИПСМП - НЕВРОЛОГИЧНА, ТЕРАПЕВТИЧНА, КАРДИОЛОГИЧНА, НЕФРОЛОГИЧНА, ЕХОГРАФИЧНА
Искър
4
VI-1250
Ж.К./КВ. Ж.К. ДРУЖБА II Ч., БУЛ. КОПЕНХАГЕН 23А;
МАГАЗИН П.2А
10
24
08.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на Район Люлин
АРХ. ПОЛЯ БОЖКОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ АДМ. ЦЕНТЪР В АИППМП - ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ В ПИ С ИД. 68134.4388.758
Люлин
КВ. ФИЛИПОВЦИ
I-ЗА ОБЩ. НУЖДИ
68134.4388.758
Ж.К./КВ. КВ. ФИЛИПОВЦИ, УЛ. БРАТЯ НАЙДЕНОВИ 14
11
Б-08
07.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

СТОЯН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
УПР. НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ И ДВОРНИ МРЕЖИ ЗА БЛ. 114А ОТ КЗС 28-1 НА УЛ. АТАНАС ХРАНОВ И ЗА БЛ. 114 ОТ КЗС 29 НА УЛ. ТОДОРАКИ ПЕШЕВ
Красна поляна
Ж.К./КВ. Ж.К. ИЛИНДЕН, УЛ. АТАНАС ХРАНОВ,УЛ. ТОДОРАКИ ПЕШЕВ
12
Б-07
07.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

СТОЯН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСТАВ. НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД - МАГИСТРАЛА ЦЗМ ОТ KN ЗС 16-5-9 ДО БЛ. 25 ПО УЛ. БУЛИНА ЛИВАДА ДО БЛ. 32А, 33Б, 34Б, 132Б
Красна поляна
КРАСНА ПОЛЯНА - I Ч.
13
Б-06
07.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

СТОЯН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
УПР. НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ДВОРНИ МРЕЖИ ЗА БЛОКОВЕ № 38,39,40,41,42 ОТ КЗС - 31 И ЗА БЛ. 43 И 46 ОТ КЗС - 32
Красна поляна
Ж.К./КВ. Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. 38,39,40,41,42,43,46
14
Б-05
07.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

СТОЯН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
УПР. НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД ОТ KN ШЗС 16-21 ДО БЛ. 35А И БЛ. 35Б
Красна поляна
Ж.К./КВ. Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА, УЛ. БУЛИНА ЛИВАДА, БЛ. ДО БЛ. 35А И БЛ. 35Б
15
Б-04
07.07.2014
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красна поляна
ИНЖ. Л. ЙОНЧЕВ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

СТОЯН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
УПР. НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЗТ - ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО II КЛОН ОТ КN.КЗС II-17 ДО БЛ. 30 КN. КЗС II-19 ЗА РОД. ДОМ СВ. СОФИЯ И АБ. СТАНЦИИ НА СГРАДАТА - Ж.К. РАЗСАДНИКА К-ЦА
Красна поляна
Ж.К./КВ. ЖК. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА, УЛ. САМОДИВСКО ИЗВОРЧЕ, УЛ. АЛЕК. ТУРАНДЖА, УЛ. ХЪШОВЕ
16
92
03.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на СО
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ИЗП. ДИРЕКТОР НА СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ
Младост
НПЗ ИЗТОК - КЪРО
10
I
17
91
03.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на СО
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ИЗП. ДИРЕКТОР НА СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ С ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И ПЕШЕХОДЕН МОСТ - I ЕТАП: СГРАДА ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ С ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
Младост
НПЗ ИЗТОК - КЪРО
10
I
18
90
03.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на СО
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ИЗП. ДИРЕКТОР НА СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СГРАДА БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
Младост
НПЗ ИЗТОК - КЪРО
10
I
19
89
03.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на СО
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ИЗП. ДИРЕКТОР НА СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - СГРАДА Д - ЛАБОРАТОРИИ И ОФИСИ - I ЕТАП И ПЛОЩАДКОВА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКРУРА И ПАРК - II ЕТАП
Младост
НПЗ ИЗТОК - КЪРО
10
I
20
88
03.07.2014
Разрешение за строеж
Главен Архитект на СО
АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
РАНХЛЕ И ДЕ - МАСАРИ БЪЛГАРИЯ ПРЪДАКШЪН ЕООД

РАДОСЛАВ РУМЕНОВ РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ НА РАНХЛЕ И ДЕ - МАСАРИ БЪЛГАРИЯ ПРЪДАКШЪН ЕООД
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
2
VI-1223
УЛ. РЕЗБАРСКА 1Е