РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8058
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
Б-38
18.04.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Витоша
Няма сканирано изображение
2
Б-35
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОР ЛОЗЕНЕЦ, СИГНАТУРА СФ-01-А223/А/3 - ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЛОЖЕН ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ ПО УЧАСТЪЦИ И УЛИЦИ
Лозенец
3
Б-34
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90 ПЕВП ПО УЛИЦА /О.Т. 2 - О.Т. 50А - О.Т. 50Б - О.Т. 51 - О.Т. 52 - О.Т. 52А/ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф 90 ПЕВП ДО СВО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДА
Панчарево
С. КАЗИЧЕНЕ
4
XX-2722,2723
4
Б-33
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
ПАВЛОВО-БЪКСТОН
258
VIII-96
5
Б-32
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 KV НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, ОФИСНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
Слатина
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-СЛАТИНА
247А
II-1059
6
Б-31
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1КV ОТ ТП Ж.К. ДРУЖБА, БЛ. 510 ДО ГЕТ НА ХОТЕЛ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Искър
ДРУЖБА 2
9
XV-2567
7
Б-30
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
НОВ КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ КРШ-5 И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ НН 1 KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА В УПИ VII-529 И ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА В УПИ VII-541
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
77Б
VII-529, VII-541
8
Б-29
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 KV НА ТРИЕТАЖНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ТРИ АПАРТАМЕНТА
Люлин
ЛЮЛИН 6 М.Р.
13
IV-1300
68134.4360.719
9
Б-28
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 KV ЗА АВТОКЪЩА НА БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ
Връбница
БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ
5
II
68134.2813.236
ЛОМСКО ШОСЕ 248
10
Б-27
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 KV ЗА ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА НА БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 45
Възраждане
ЗОНА Б-2
108
XIV-17
68134.300.73
СТЕФАН СТАМБОЛОВ 45
11
Б-26
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ СР.Н. 10 KV МЕЖДУ ТП ЗОНА Б-19, БЛ. 11, Д№ 21-754 И ТП ЗАЙЧАР / НАЙЧО ЦАНОВ, Д№ 21-290
Възраждане
12
Б-25
15.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Надежда
НАДЕЖДА - 1А
19
IV-496,497
13
Б-24
14.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ ПО ОПИС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОР ТРИАДИЦА, СИГНАТУРА СФ-01-А232/2 - ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЛОЖЕН ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ ПО УЧАСТЪЦИ И УЛИЦИ
Триадица
14
8
14.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV ЗА ГАРАЖ, ОФИС, СКЛАД И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
Панчарево
БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР, С. ЛОЗЕН
К.Л. Г-9-8-Б
44063.6214.3294
ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ
15
7
14.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН № 18А В ИМОТ 37914.6843.2042
Панчарево
КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА
21
V-1132,1195
37914.6843.2042
ПЕТЪР БЕРОН 18А
16
6
14.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ

БЛАГОЙ ЩЕРЕВ
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД С ДИАМЕТЪР Ф90 ММ ПЕ ПО УЛИЦА С НАЧАЛО: ВРЪЗКА ОТ СЪЩ. ВОДОПРОВОД Ф90 ММ ПЕ НАХОДЯЩ СЕ ПО ЗАДЪНЕНА УЛИЦА /О.Т.30А - О.Т. Д/ ПРЕЗ О.Т. 30Б ДО СВО НА УПИ VI-7012
Панчарево
С. ГЕРМАН
55А
VI-7012
17
Б-23
09.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ЛОКАЛНИ ПЛАТНА В ОБХВАТА НА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА - III-ТИ ЕТАП ОТ КМ3+084 ДО КМ 3+320 СЪС СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА
Надежда
НПЗ ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД
18
5
08.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. Н. ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Р-Н ПАНЧАРЕВО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
КАБЕЛНА ЛИНИЯ СР.Н. ОТ ЖР СТЪЛБ № 38 НА ЕП РЕГАТА И ЕП СТРЕЛБИЩЕ ДО БКТП 800/20/0.4 С ТРАНСФОРМАТОР 1Х800 KVА В УПИ XVII-2957, КВ. 10А, КАБЕЛНА ЛИНИЯ СР.Н. ОТ СЪЩ. КТП ШИРИНИТЕ С ДИСП № 12-917 ДО БКТП 800/20/0.4 В УПИ 2957. ИЗВОД НН ОТ БКТП ДО ТЕПО 3 МОНТИРАНО НА СТС НА ИМОТНА ГРАНИЦА НА УПИ XVII-2957, КВ 10
Панчарево
В.З. КОСАНИН ДОЛ
10А
XVII-2957
19
3
08.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Панчарево
АРХ. НАДЕЖДА ИГНАТОВА
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

РИТЕКС АД

ВЕНЦИСЛАВ ПАСКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИТЕКС АД
ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1948 НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Панчарево
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - СЕВЕР
79
XXV-36
20
Б-22
07.03.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОР ЛОЗЕНЕЦ, СИГНАТУРА СФ-01-А223/А/1, /ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕЗ УЛ. СРЕБЪРНА БЛИЗО ДО О.Т.71А/
Лозенец