РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 72821
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
Б-106
25.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 10 KV ОТ ТП ЗАИМОВ 86 С Д№ 31-783 В УПИ IV-ЗА ОЖС, КВ. 540 ДО ТП ВРЪБНИЦА 8 С Д№ 31-383 В УПИ V-ЗА Ц. ДОМ НА БЪЛГАРО - СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА, КВ. 541 И КАБЕЛНА ЛИНИЯ 10 KV ОТ ТП ВРЪБНИЦА 8 ДО ТП Т. СТАЙКОВ 1 С Д№ 31-334 В УПИ XIX-19, КВ. 541, М. ГГЦ ЗОНА Г-12
Оборище
ГГЦ ЗОНА Г-12
540,541
IV-ЗА ОЖС, V-ЗА Ц. ДОМ НА БЪЛГАРО - СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА, XIX-19
2
Б 032
25.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Лозенец
ИНЖ. ДЕЯН ТОНЧЕВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД С ДИАМЕТЪР DN160 MM ПЕВП /ЧАСТ ОТ КЛОН № 3/, С НАЧАЛО: ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф160 ММ - ПЕ ДО СВО И УЛИЧЕН КАНАЛ С ДИАМЕТЪР DN600 MM /КЛОН 12/, С НАЧАЛО РЕВИЗИОННА ШАХТА - СКО СЪС ЗАУСТВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН КАНАЛ С ДИАМЕТЪР Ф500 ПО УЛ. БОРИС АРСОВ /О.Т.527А, О.Т.555/
Лозенец
ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО
122
II-1470
БОРИС АРСОВ
3
34
21.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Триадица
ИНЖ. Е. ДИМИТРОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

РЕМАР ИНВЕСТМЪНТ ООД

РАДОСЛАВ ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ НА РЕМАР ИНВЕСТМЪНТ ООД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С ТП 1Х630 KVА, КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV, КАБЕЛИ НН 1 KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Триадица
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ИЗТОК
97
II-802
4
41
19.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Студентски
ИНЖ. В. СТОЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТП БОДК I-СИМЕОНОВО И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV НА ОБЩЕЖИТИЕ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Студентски
СТУДЕНТСКИ ГРАД
12,130
X-ЗА ТРАФОПОСТ, IX-4459-ЗА КОО
5
40
18.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Студентски
ИНЖ. В. СТОЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

СЛАВЯНКА ДИМИТРОВА

НЮ БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ ЕООД

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЮ БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ ЕООД
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТП СТУДЕНТСКИ ГРАД - БЛ. 62, ДИСП. № 12-104 И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
Студентски
МАЛИНОВА ДОЛИНА
IV-1758,2248,2449,2450
6
39
18.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Студентски
ИНЖ. В. СТОЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV НА МАГАЗИН
Студентски
СТУДЕНТСКИ ГРАД
111
III-4123
7
Б-10
15.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Банкя
ИНЖ. АСЕН ГЕОРГИЕВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ИЛИЯ КОЗАРЕВ
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV НА НОВ БКТП 800 KVА, НОВ БКТП 800 KVА И КАБЕЛИ НН - 1 KV НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Банкя
КЛИСУРСКА МАХАЛА
XXVI-331
02659.2193.331
8
10
15.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. Н. ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДЕПЛАН ООД

ПЕТЬО ДОНЧЕВ ПЕНЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЕПЛАН ООД
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90 ММ ПЕВП ПО УЛ. ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ /О.Т.2 - О.Т.7 - О.Т.8/ С НАЧАЛО О.Т.2 ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф 90 ММ /ПЕ/, НАХОДЯЩ СЕ ПО УЛ. 3-ТИ МАРТ ДО СВО НА УПИ XIII-1176, КВ. 1
Панчарево
КАЗИЧЕНЕ-СТОПАНСКИ ДВОР
1
XIII-1176
3-ТИ МАРТ
9
Б-104
13.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

СОФИЙСКА ВОДА АД

АРНО ДЕ МУЛИАК
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА ВОДА АД
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ОТВЕЖДАЩ КАНАЛ СЛЕД ПРЕЛИВНА ШАХТА - ПР. Ш. 1, /ГЛ. КЛ. II/
Витоша
В.З. БОЯНА
ДАСКАЛ СТОЯН ПОПАНДРЕЕВ
10
Б-16
12.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

С.А.Г. ГРУП ЕООД

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА С.А.Г. ГРУП ЕООД
1. ИЗМЕСТВАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф100 ММ ПО ТРАСЕ: ВРЪЗКА ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНАТА РЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦА НА УПИ IV-871,910 ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф100 ММ, В ЮЖНА ПОСОКА ДО СЕВЕРНОТО УЛИЧНО ПЛАТНО НА УЛИЦА О.Т.81-О.Т.75-О.Т.76, ПО УЛИЦАТА В ИЗТОЧНА ПОСОКА ПРЕЗ О.Т.75 И ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ВОДОПРОВОД Ф100 ММ. 2. УЛИЧЕН КАНАЛ ПО УЛИЦА О.Т.75-О.Т.108-О.Т.106 С НАЛИЧНА РЕВИЗИОННА ШАХТА ПРИ О.Т.75 /СКО НА УПИ IV-871,910/, ПО УЛИЦАТА В ЮЖНА ПОСОКА ПРЕЗ О.Т.108 ДО О.Т.106 И ЗАУСТВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ Ф600
Овча купел
Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 1
104Б
IV-871,910
11
Б-103
11.09.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

МИХАИЛ ЗАХМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - СОР ОВЧА КУПЕЛ, СИГНАТУРА СФ-01-А234; ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕСИЧАЩО УЛ. ЛЕЧЕБЕН ИЗВОР С НЕПРИЛОЖЕНА РЕГУЛАЦИЯ И БУЛ. ОВЧА КУПЕЛ ДО ГРАНИЦАТА НА УПИ I-ЗА ПАРК, КОО И МИНЕР. БАНЯ
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
39
III
12
Б-101
31.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ СР.Н. 10 KV И НОВ ШАХТОВ ТП 250 /800/ KVА/10/0,4 KV ЗА ХОТЕЛ
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
77Б
IV-542
НИКОЛА ПЕТКОВ 76
13
9
29.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Панчарево
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦЕКОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

К ЕНД К-ЛТД ООД

ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ КУСЕВ
ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД Ф 150
Панчарево
С. БИСТРИЦА
19А
XV-97,109,111,126,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616
14
Б-99
28.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД
42
XVI-1045,1618,
БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 55
15
Б-16
25.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

БОЙКО АНГЕЛОВ КАЛЧУНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ТОПЛОПРОВОД ПО УЛ. СМЪРЧ 2Ф139/225. ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Красно село
БЕЛИ БРЕЗИ
17
XI-562,563
СМЪРЧ
16
Б-98
21.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С НОВА ВЛУП КАБЕЛИ НН - 1 KV НА ВТОРИ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЛУП И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЛУП
Нови Искър
С. СВЕТОВРАЧАНЕ
СИНЧЕЦ 27
17
Б-97
21.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ HH 1 KV НА ОТКРИТ ПАРКИНГ
Красна поляна
ТРУДОВИ КАЗАРМИ
СУХОДОЛСКА 189
18
Б-96
21.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV НА СГРАДА
Красно село
КРАСНО СЕЛО - ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ
312Д
III-ОБЩ.
ПЧЕЛА
19
Б-15
21.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ 1 ООД

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ ПРОДЖЕКТ 1 ООД

РУМЕН МИЛАНОВ

ЮЛИЯ МИЛАНОВА

РУМЯНА ДЖОРОШКА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

КОНСТАНТИН ДЖОРОШКИ

ВАСЯ МАНЗУРОВА

ИЛИЯНА ПАШАПУР - ГООДС

РАЛИЦА ГАНЕВА

ЕМАНУИЛ БОНЕВ

СПАСКА ТАНЕВА

ЗЛАТКО ГРИГОРОВ

СТЕФАН ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ
ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красно село
БЕЛИ БРЕЗИ
39
VIII-981
ЛЕРИН 65
20
Б-14
21.08.2017
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

БОКАЛ С ООД

БОЙКО АНГЕЛОВ КАЛЧУНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА БОКАЛ С ООД
ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Красно село
КРАСНО СЕЛО - ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ - СЕВЕР
312Д
III-ОБЩ.
ПЧЕЛА