РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8021
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Разрешение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж разрешения за строеж
Актове и протоколи по време на строителството
1
Б-04
22.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Овча купел
АРХ. ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

КОПРИНКА МАЛИНКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЕС

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

ОЛЕ ШУЛСТЪД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ ID № 1414
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ
15Б
I-ЗА ЖС И ТРАФОПОСТ
68134.4337.2040
БУЗЕМСКА 13, БЛ. 3, ВХ. Г
2
Б-03
22.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Овча купел
АРХ. ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЕВРОХОТЕЛИ АД

ЯН БРЖЕЗИНА
ЧЛ. НА УС НА ЕВРОХОТЕЛИ АД

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

ОЛЕ ШУЛСТЪД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ ID № 1432
Овча купел
КВ. ГОРНА БАНЯ
27
V-ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС
68134.4327.8741
КАМЕНИЦА 2
3
2
20.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Архитект на Район Панчарево
АРХ. НАДЕЖДА ИГНАТОВА
АВЕЛОУН ЕООД

БОРИСЛАВ ДОЙЧИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА АВЕЛОУН ЕООД
ЕЛЕКТРОННА КАБЕЛНА ВЪЗДУШНА МРЕЖА ПО СТЪЛБОВНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА МРЕЖА
Панчарево
С. ЖЕЛЕЗНИЦА
С. ЖЕЛЕЗНИЦА
4
Б-16
16.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
Ж.К. БЪКСТОН - СЕВЕР
255
XI-1885
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красно село
Ж.К. БЪКСТОН - СЕВЕР
255
XI-1885
5
Б-15
14.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС

РОУЗ ЕЪР ООД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА РОУЗ ЕЪР ООД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - ОБОРУДВАНЕ НА КИЛИЯ ЗА ТРАФОПОСТ 1Х1250 KVА И КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV ЗА САМОЛЕТЕН ХАНГАР И ОФИСИ
Слатина
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС - СОФИЯ
2
XXV
6
Б-4
13.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н - 1 КV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И АРТ ЦЕНТЪР
Красно село
КРИВА РЕКА
2
V-28
АМИ БУЕ 43
7
3
13.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Илинден
ИНЖ. М. ДОБРЕВА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV ЗА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПАВИЛИОН № 9 ЗА ПРОДАЖБА НА ХЛЯБ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
Илинден
РАЗСАДНИКА - БЕЖАНЦИ
41
II
68134.1203.913
ВИКТОР ПАВЛОВ
8
Б-9
12.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА
Оборище
543
XIV-24
ОБОРИЩЕ 37
9
Б-12
12.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV ЗА СУПЕРМАРКЕТ ЛИДЛ
Витоша
ДРАГАЛЕВЦИ - РАЗШИРЕНИЕ- СЕВЕР - II ЧАСТ
133
III-336,2912,2913,2915,2916,2917,2918,2920,2922,2927
10
Б-10
12.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА СГРАДА - НОВ БКТП 160 KVA /20/04KV, КАБЕЛИ СР.Н. 20 KV И КАБЕЛИ Н.Н 1 KV
Лозенец
НПЗ ХЛАДИЛНИКА - ВИТОША - ЧАСТ ЮГ
16
V-1859
11
Б-7
05.02.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н 1KV НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Студентски
ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО
7
XIV-1190
12
Б-6
30.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР /ЕСО/ ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД

СТИЛИЯН ЧЕШМЕДЖИЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ГРАД
РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ /ВЕЛ/ 110 КV РУДА - ПО МЕТОД СТЪПКА В СТЪПКА
Кремиковци
ГР. БУХОВО
13
Б-3
29.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛНИ ЛИНИИ HH - 1 KV И ДООБОРУДВАНЕ НА УРЕДБА СР.Н. И Н.Н. В СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ КС БЛ. 208, Д№ 41-856 ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СУПЕРМАРКЕТ
Красно село
КРАСНО СЕЛО - ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ - СЕВЕР
294
II-1698,593,ОБЩ.- ЗА МАГ., ПОДЗ. ГАРАЖИ И ПАРКИГ
14
2
29.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Илинден
ИНЖ. М. ДОБРЕВА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ЧЛ. НА УС
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н 1 KV ЗА ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД
Илинден
РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА
41
III
68134.1203.941
КОНЬОВИЦА 65
15
Б-3
25.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 110 ПЕВП, КЛ.68 ПО УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ О.Т. 223А - О.Т.223 - О.Т. 653 /ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф 110 ПЕВП ДО СВО И УЛИЧЕН КАНАЛ Ф315 - ПП, КЛ. 86 ПО УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ /О.Т. 223А - О.Т.223 - О.Т. 653 /ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ Ф400 ДО СКО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СГРАДА
Лозенец
КРЪСТОВА ВАДА - ИЗТОК
42
III-471
16
Б-2
24.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА В И К МРЕЖАТА НА КВ. СУХОДОЛ - ПОДОБЕКТ: КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 43,44,37,30,36,24,23,21,14,16,20,18,19,12 И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
Овча купел
КВ. СУХОДОЛ
17
Б-02
23.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЛМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЛМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н 1KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ
224
XX-1306
ПРОФ. СТОЯН БЕЛИНОВ
18
Б-01
23.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Началник отдел - район Овча купел
ИНЖ. ИСКРА ПАНЧЕВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛ. НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

АННА МИТЕВА
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н 1KV НА НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И АВТОСЕРВИЗ
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ
III-9515
БУЛ. ОВЧА КУПЕЛ 24
19
Б-1
22.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА РА51-19-20.01.2018 Г.
Главен Инженер на НАГ
ИНЖ. ДЕЛЯНА СЕЧЕНСКА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 110 ММ ПЕВП /КЛОН 96, У-К 114/ ПО УЛ. /О.Т. 11 - О.Т.30 - О.Т. 29/ С НАЧАЛО ВРЪЗКА ПРИ О.Т. 11 ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ф 400 /Ф500/ ЧУГУН НА УЛ. ПРОФ. Д-Р ИВАН СТРАНСКИ ДО СВО
Студентски
МАЛИНОВА ДОЛИНА
54
VIII-1975,1976
20
Б-02
22.01.2018
Разрешение за строеж на благоустройствен обект
Главен Инженер на Район Красно село
ИНЖ. В. САВОВА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СО

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

СТОЯН ИВАНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
ВРЕМЕНЕН ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ЗА АВТОДЕПО ЗЕМЛЯНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОЕЖ: РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ, ПЪРВИ ЕТАП ОТ КМ.4+320 ДО КМ.11+966.34 - МЕТРОДЕПО ЗЕМЛЯНЕ
Красно село
СЛАВИЯ
2
ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ